NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia Rzymskokatolicka
  Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej
  w Barcicach

  • Msze św. porządek zwykły

   6:30, 18:00

  • Msze św. porządek świąteczny

   7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

  • Odpust parafialny

   15 sierpnia

 • Terytorium parafii:

  Barcice, Barcice Dolne, Wola Krogulecka.

  Historia kościoła

  Obecny kościół parafialny został zbudowa- ny w latach 1900-1901 wg projektu Wiktora Sikorskiego. Kościół konsekrowany 13 X 1901 r. przez bpa Leona Wałęgę. Eklektyczny, z cegły, z użyciem kamienia, otynkowany, trzynawowy, bazylikowy z dwie- ma kaplicami o charakterze transeptu. Fasadę kościoła zdobi kwadratowa wieża z przedsion- kiem w przyziemiu. Ołtarz główny z ok. 1600 r., z obrazem ze sceną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z XVI/XVII w. oraz wkompono- wanymi skrzydłami tryptyku przypisywanymi Mistrzowi Tryptyku z Blizanowa z ok. 1470 r., w zwieńczeniu obraz Ostatniej Wieczerzy z XVI/XVII w. Dwa ołtarze boczne z XVI/VII w. oraz dwa z II poł. XVII w. z obrazami z tego samego czasu, chrzcielnica z 1492 r.

 • Duszpasterze

  • Ks. Andrzej Kędryna

   proboszcz
   data święceń 1991-05-25
   w parafii od 2013-08-18

  • ks. Marcin Kwiecień

   wikariusz
   data święceń 2017-05-27
   w parafii od 2020-09-01

  • Ks. Stanisław Dziekan

   emeryt
   data święceń 1972-05-28
   w parafii od 1994-09-01

  • Ks. Henryk Franczyk

   rezydent
   data święceń 1972-05-28
   w parafii od 2010-06-17

 • Grupy religijne w parafii

  • Dziewczęca Służba Maryjna
   Grupa Apostolska
   Lektorzy
   Ministranci
   Młodzieżowy zespół muzyczny

 • Dane adresowe parafii

  33-342 Barcice, Barcice 27